06 14 36 64 65
Voor een solide oplossing!

  • KG Solid Design =
    Uw technisch tekenbureau

  • 1

Uw product aangepast aan nieuwe eisen of standaarden

Het komt geregeld voor dat eisen of wensen over een product of machine veranderen. Bijvoorbeeld door andere wetgeving, of omdat u zelf nieuwe mogelijkheden zoekt. Wij kunnen tekeningen en ontwerpen van uw bestaande producten zo aanpassen dat ze passen bij de nieuwe wensen, wetten of eisen. Dit noemen we modificatie.

We bespreken met u het probleem, de wensen en de aanpassingen die nodig zijn aan uw machine of product. Vaak is er namelijk helemaal geen nieuwe machine nodig, maar kunnen we een bestaande machine zo veranderen dat die geschikt is voor een nieuwe (gewenste) situatie. We zetten daarvoor onze praktische en theoretische kennis van verschillende branches in. U kunt er dan ook vanop aan dat we u aan de beste oplossing helpen!

Uw huidige apparaat/machine/product aanpassen aan nieuwe eisen en regels?